Σε μια εποχή που η ανεργία έχει εξελιχθεί ως το πλέον σοβαρό πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας, από το Δήμο Μαραθώνος καταβάλλεται μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους άνεργους νέους της πόλης μας να εξασφαλίσουν δικαιώματα στην αγορά εργασίας.

Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η ένταξη του Δήμου Μαραθώνος στο νέο Πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ», που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, μέσα από το οποίο ο Δήμος καλεί τους άνεργους νέους αλλά και τους επιχειρηματίες της πόλης να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση. Στόχος της είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας που καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσα από τη βελτίωση των γνώσεών τους, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τί προσφέρει το πρόγραμμα στις επιχειρήσεις;
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, αφού σύμφωνα με αυτό προβλέπεται δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού, δηλαδή των νέων παιδιών που θα εκπαιδευτούν, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος την αμοιβή και την ασφάλιση του προσωπικού, καθώς επίσης και κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα χρόνο, για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συνάψουν συμβάσεις εργασίας με τους απασχολούμενους μετά την πάροδο των 5 μηνών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι νέοι 19 έως 29 ετών, πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν από την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.
Οι επιχειρήσεις, για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, δεν θα πρέπει ένα τρίμηνο πριν από την αίτηση να έχουν κάνει μείωση προσωπικού, ενώ δεσμεύονται να μην απολύσουν προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.
Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και για την αποσαφήνιση των λεπτομερειών του Προγράμματος ο Δήμος προγραμματίζει ενημερωτικές ημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια και αντίστοιχη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του (www.marathon.gr). Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προμηθευτούν κάρτες ανεργίας και στη συνέχεια να δώσουν τα στοιχεία τους: Για τη Νέα Μάκρη στο Δημοτικό Μέγαρο (Γραφείο Δημάρχου), για το Μαραθώνα στο Δημαρχείο (Γραφείο Δημάρχου), για το Γραμματικό και το Βαρνάβα στη γραμματεία της κάθε Κοινότητας. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22940-69269 και 22940-90202.

Προηγούμενο άρθροΚηποξεμπερδέματα για τον μήνα Απρίλιο
Επόμενο άρθροΤί προσφέρει το πρόγραμμα στις επιχειρήσεις;