Τόσο στην περιοχή μας όσο και σε άλλες εννέα περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής έχει πλέον ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων), οπότε και βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας όλες οι υποβληθείσες ενστάσεις διόρθωσης των στοιχείων αυτών. Πρόκειται για τις περιοχές Άγιος Στέφανος, Ανθούσα, Διόνυσος, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Πικέρμι, Ραφήνα, Ροδόπολη (Μπάλας) και Σταμάτα. Με τις περιοχές αυτές ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων σε 33 περιοχές της χώρας που ξεκίνησε σταδιακά από τον περασμένο Ιούνιο.

Με την ολοκλήρωση του σταδίου επεξεργασίας των ενστάσεων αυτών και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, περατώνεται η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή μας, οπότε από εκεί και έπειτα όλες οι πράξεις που αφορούν ακίνητο (αγοραπωλησίες, κατασχέσεις, υποθήκες κτλ) εγγράφονται πλέον στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και όχι στο Υποθηκοφυλακείο. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνονται πλέον όλα τα ακίνητα και είναι ευχερής ο έλεγχος αυτών, με βάση τα στοιχεία τους (αριθμός ΚΑΕΚ, έκταση, όρια κτλ) και όχι αποκλειστικά και μόνο με βάση τα στοιχεία των ιδιοκτητών τους, όπως ίσχυε με το σύστημα των Υποθηκοφυλακείων. Επομένως, για παράδειγμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί με ευκολία να μεταβεί στο αρμόδιο Κτηματολόγιο και να ενημερωθεί για το ακίνητο που τον αφορά, χωρίς να απαιτείται να γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του, πράγμα το οποίο στο παρελθόν δυσχέραινε ιδιαίτερα τις αγοραπωλησίες όταν ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν ήταν γνωστός στην περιοχή όπου βρισκόταν το ακίνητο.  
Η απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
με την οποία όπως είπαμε αρχίζει να λειτουργεί το Κτηματολόγιο, αναμένεται να εκδοθεί το αργότερο μέσα σε ένα έτος, οπότε οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω ακινήτων, ή ανακριβείς εγγραφές σε σχέση με τα στοιχεία τους, οι οποίες ανακύπτουν μετά την περαίωση της κτηματογράφησης, θα επιλύονται με διαφορετική διαδικασία, δηλαδή είτε από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου είτε με δικαστική απόφαση. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι με την διαδικασία της κτηματογράφησης αποτυπώνεται και καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση των ακινήτων και των επ’αυτών δικαιωμάτων με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις και τις συλλεγείσες πληροφορίες, χωρίς να κρίνεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα, το οποίο μπορεί να επιλυθεί από τα δικαστήρια και μάλιστα τα πολιτικά, με την διαδικασία της αμφισβητούμενης διαδικασίας. Έτσι, σε περίπτωση ανακριβούς εγγραφής αναφορικά με το δικαιούχο κυριότητας ενός ακινήτου μπορεί, όποιος έχει έννομο συμφέρον (κύριος, κληρονόμος κτλ) να ζητήσει με αγωγή του την αναγνώριση του προσβαλλόμενου με την ανακριβή εγγραφή δικαιώματος και την διόρθωση της πρώτης εγγραφής. Περισσότερο εξειδικευμένη και απαιτητική είναι η διαδικασία που ακολουθείται όταν στο κτηματολογικό φύλο του ακινήτου φέρεται ως δικαιούχος το Δημόσιο και το δικαίωμά του αυτό αμφισβητείται από ιδιώτη.
Διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών με δικαστική απόφαση γίνεται επίσης και όταν, κατά την έννοια του άρθρου 6§3 ν. 2664/1998 το εν λόγω ακίνητο δεν έχει εγγραφεί ως ανήκον σε ορισμένο πρόσωπο και φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», είτε διότι ο ιδιοκτήτης του έχει αμελήσει να το δηλώσει κατά την φάση της κτηματογράφησης, είτε διότι το δήλωσε κατά εκείνο το χρονικό διάστημα, αλλά το δικαίωμά του αυτό δεν ενεγράφη στα κτηματολογικά βιβλία, επειδή δεν προσκόμισε τα απαραίτητα, αποδεικτικά του δικαιώματός του νόμιμα έγγραφα. Σε τέτοια περίπτωση, και μετά την πάροδο 8 ετών για τους κατοικούντες στην Ελλάδα και 10 ετών για τους κατοίκους εξωτερικού από την έκδοση της απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε, το Δημόσιο, σε εφαρμογή της αρχής πως ό,τι δεν ανήκει σε ιδιώτες ανήκει στο Δημόσιο, αποκτά κατά κυριότητα το εν λόγω ακίνητο. Για το λόγο αυτό, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εφόσον αντιληφθούμε ότι στο κτηματολογικό φύλο του ακινήτου μας υπάρχει η ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» να προσφύγουμε στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να ζητήσουμε να αναγραφούμε εμείς ως κύριοι του ακινήτου αυτού.
Τέλος, σε πιο απλές περιπτώσεις προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών του Κτηματολογίου από τον Προϊστάμενο του εκάστοτε Κτηματολογικού Γραφείου χωρίς ανάγκη προσφυγής στην Δικαιοσύνη, για παράδειγμα σε περίπτωση που το δικαίωμα που καταχωρίστηκε στην αρχική εγγραφή είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, επιβαρυνθεί ή καταργηθεί δυνάμει συμβολαίου, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των αρχικών εγγραφών. Άλλη περίπτωση διόρθωσης από το ίδιο το Κτηματολόγιο είναι όταν πρόκειται για σφάλματα που εμφιλοχώρησαν κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης και χρήζουν διόρθωσης με διοικητική διαδικασία (π.χ. εσφαλμένα στοιχεία δικαιούχου, εγγραπτέου δικαιώματος, τίτλου,  ακινήτου).
Το θετικό συμπέρασμα που οφείλουμε να συνάγουμε από όλη αυτήν την διαδικασία, η οποία ομολογουμένως θα χρειαστεί αρκετό χρόνο ακόμα προκειμένου να καταστούν οριστικές οι εγγραφές εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων που βρίσκονται την περιοχή μας, είναι ότι επιτέλους θα έχουμε μία επίσημη καταγραφή εδαφικών εκτάσεων ιδιωτικών και δημόσιων, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει αναμφισβήτητα την ζωή όλων μας.

Προηγούμενο άρθροΜαθήματα Συμπεριφοράς
Επόμενο άρθροΟι πιό παράξενες δουλειές