Με οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο συνεχίζεται ο αγώνας για να αποφευχθεί το οικολογικό έγκλημα που επιχειρείται στην περιοχή μας

Με καταγγελία που εκπόνησε και κατέθεσε ο Δήμος Μαραθώνος, δια της εξειδικευμένης σε ζητήματα περιβάλλοντος Δικηγορικής Εταιρείας του συνταγματολόγου Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητά την καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας για την εγκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ» Γραμματικού.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία συνυπογράφεται από συνολικά 1.379 κατοίκους του Δήμου, η χωροθέτηση του Χ.Υ.Τ.Α. στη συγκεκριμένη θέση αντίκειται σε σειρά κανόνων του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ακόμα σύμφωνα με το πρόσφατο πόρισμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος επιβεβαιώνονται με πανηγυρικό και δεσμευτικό για τη Διοίκηση τρόπο τα εξής: α) Τον χώρο όπου κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α. διατρέχουν ενεργά ρέματα, β) η φύση και η σύσταση του εδάφους στην έκταση αυτή δεν επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης και γ) οι μελέτες επί των οποίων βασίστηκε η αδειοδότηση του Χ.Υ.Τ.Α. είναι ελλιπείς, αφού δεν θεμελιώνονται, όπως έπρεπε, σε έρευνα πεδίου αλλά σε βιβλιογραφική τεκμηρίωση που αφορά την ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής. Τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με αντικειμενικές διαπιστώσεις ειδικών, καθιστούν το έργο αντίθετο προς το Ενωσιακό Δίκαιο.
Στον πολυσέλιδο που κατέθεσε ο Δήμος Μαραθώνα και οι λοιποί υπογράφοντες, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκηθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 258 ΣΛΕΕ διαδικασίες για τη διαπίστωση παράβασης του Ενωσιακού Δικαίου εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης επί του θέματος, καθώς και να ανακληθεί η απόφαση Ε(2004) 5509/21.12.2004 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2004, με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής του υπόψη έργου.
Τον περασμένο Ιανουάριο, Έκθεση Ελέγχου που συνέταξε ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος κ. Παναγιώτης Μέρκος, για τον χώρο όπου κατασκευάζεται ο Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού, το ζήτημα της νομιμότητας της συγκεκριμένης χωροθέτησης για το Δήμο Μαραθώνος τίθεται σε νέα βάση. Με την Έκθεση αυτή επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ρεμάτων στην έκταση και εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την εκτίμηση της σεισμικότητας της περιοχής.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Μαραθώνος κ. Ιορδάνη Λουίζου και του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλή της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Νίκου Χρυσίνα που φιλοξενούμε, ο Δήμος Μαραθώνος, με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και με τη δέουσα σοβαρότητα, πρωτοστατεί με οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και της υγείας των κατοίκων του Γραμματικού, ώστε να αποφευχθεί το οικολογικό έγκλημα που επιχειρείται στην περιοχή μας και να διασωθεί το περιβαλλοντικό κεφάλαιο αυτής για τις επόμενες γενιές. Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκκρεμεί σειρά ενδίκων μέσων που έχει ασκήσει ο Δήμος για το ζήτημα αυτό.

Προηγούμενο άρθροDIABLO III
Επόμενο άρθροΣύλλογος Τύμβος: Κάλεσμα για καθαρισμό της παραλίας