Στο παρά 5 δόθηκε λύση στο πρόβλημα μεταφοράς μαθητών

Δόθηκε επί τέλους λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να ανανεώσει για μία ακόμη χρονιά τις περσινές συμβάσεις που είχαν συνάψει οι Περιφέρειες.
Με την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο και με υπαρκτό τον κίνδυνο 200.000 μαθητές σε όλη τη χώρα να μείνουν χωρίς μεταφορά κατά την έναρξη του σχολικού έτους, λόγω των καθυστερήσεων και των άγονων διαγωνιστικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ανέλαβε να δώσει λύση, παρατείνοντας τις υπάρχουσες συμβάσεις με τους μεταφορείς έως τις 30 Ιουνίου 2013.

Παράλληλα, με την κατάθεση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα παρατείνουν τις υπάρχουσες συμβάσεις, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι θα υπάρξει υποχρεωτική απομείωση του κόστους σε ποσοστό τουλάχιστον 17%, μετά από συνεννόηση με τους μεταφορείς, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της μεταφοράς των μαθητών και εξοικονομώντας περίπου 25 εκατ. €.
Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταθέσει διάταξη Νόμου, με την οποία η αρμοδιότητα σχεδιασμού της μεταφοράς μαθητών και της διεξαγωγής των διαγωνισμών περιέρχεται στις Περιφέρειες, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της διαδικασίας.
Παράλληλα πρόκειται να υπάρξει αναγνώριση των οφειλομένων από το παρελθόν χρημάτων προς τους μεταφορείς ως οφειλές του κράτους και άμεση καταβολή πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, 21 εκατ.€ για την κάλυψη μέρους των οφειλομένων και σταδιακή καταβολή του υπολοίπου.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Ευριπίδης Στυλιανίδης δήλωσε σχετικά: «Οι πρωτοβουλίες μας έρχονται να δώσουν λύση σ’ ένα χρόνιο πρόβλημα με τρόπο άμεσο, ριζικό και αποτελεσματικό. Διασφαλίζουν τη μεταφορά των μαθητών για την περίοδο 2012-2013 και εκσυγχρονίζουν το θεσμικό πλαίσιο ώστε να μην παρατηρηθούν ανάλογες δυσλειτουργίες τα επόμενα έτη».
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μαραθώνα κ. Ιορδάνης Λουίζος ευχαρίστησε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο της Επιτροπής για τη μεταφορά μαθητών κ. Γιάννη Μόσχοβο για τη συνολική προσπάθεια που κατέβαλαν όλο αυτό το διάστημα στις συναντήσεις τους με την Περιφέρεια και για την πλήρη τεκμηρίωση των θέσεών τους.
Ας ελπίσουμε, και υπάρχει πλέον χρόνος, την επόμενη χρονιά 2013-2014 ότι οι μαθητές και οι γονείς δεν θα ζήσουν τις ίδιες αγωνίες.  

Τι έγινε στο Δήμο μας;

Σύμφωνα με τις συμβάσεις της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, το ετήσιο κόστος μεταφοράς των μαθητών του Δήμου Μαραθώνα, για τη σχολική περίοδο 2009 – 2010, έφτανε συνολικά το ποσό των 2.775.000 €.
Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και από την 1 Ιουλίου 2011 η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στα σχολεία περιήλθε στην αρμοδιότητα των Δήμων, για τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη σωστή εκτέλεση της απαραίτητης διαδικασίας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε μάλιστα να καθοδηγήσει με ενιαίο τρόπο όλους τους Δήμους της χώρας όσον αφορά τις διαδικασίες των διαγωνισμών για την επιλογή των αναδόχων για τις μεταφορές. Για το λόγο αυτό εξέδωσε πρότυπη ενιαία διακήρυξη και μελέτη και επέβαλε ενιαίο τρόπο υπολογισμού του κόστους μεταφοράς.  Επειδή όμως οι υπάρχουσες συμβάσεις που είχαν κάνει οι Νομαρχίες θεωρήθηκαν υπερκοστολογημένες και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις προκλητικά υπερκοστολογημένες, το Υπουργείο Εσωτερικών, στην προσπάθεια του να τις μειώσει, πέρασε στην άλλη πλευρά του λόφου προτείνοντας συμβάσεις που δεν κάλυπταν ούτε στοιχειωδώς το κόστος μεταφοράς. Ενώ θα έπρεπε να προταθούν ρεαλιστικές συμβάσεις και κοστολογήσεις που να είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν σε λογικά πλαίσια τους μεταφορείς και τα έξοδα τους.
Στην περίπτωση του Δήμου Μαραθώνος, σύμφωνα με τον ενιαίο τρόπο υπολογισμού του κόστους μεταφοράς που επέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών, το ετήσιο κόστος μεταφοράς των μαθητών δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 650.000 €.
Ο Δήμος Μαραθώνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισε τους όρους διενέργειας του ανοικτού διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών του Δήμου για το σχολικό έτος 2011 – 2012 σύμφωνα με το παραπάνω όριο κοστολόγησης.
Και στις τρεις όμως ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, 25 Οκτωβρίου, 7 και 16 Νοεμβρίου του 2011, δεν προσήλθαν υποψήφιοι μειοδότες κι έτσι οι διαγωνισμοί κηρύχθηκαν άγονοι σύμφωνα με τα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής των διαγωνισμών.
Ύστερα από αυτό, έγινε παραπομπή του θέματος και ελήφθη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα, κάνοντας χρήση των διατάξεων περί ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ/τος 60/2007, λόγω της άμεσης  ανάγκης να αντιμετωπιστεί από το Δήμο το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών από 1 Ιανουαρίου του 2012 οπότε και έληγε η ημερομηνία των προηγούμενων συμβάσεων μεταφοράς.  
Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, ύστερα από τους τρεις άγονους μειοδοτικούς διαγωνισμούς και ύστερα από διαπραγματεύσεις, επήλθε συμφωνία του Δήμου με τους μεταφορείς με ετήσιο κόστος 890.000 €. Η απόφαση αυτή όμως ακυρώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το Ελεγκτικό Συνέδριο επειδή το κόστος μεταφοράς υπερέβαινε το προβλεπόμενο όριο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Δήμος Μαραθώνος εντοπίζοντας έγκαιρα την αιτία των άγονων διαγωνισμών, από τις 30 Ιανουαρίου 2012 υπέβαλε μία σειρά από προτάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Αττικής και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, συγκεκριμένα με το έγγραφό του ΑΠ 2198/ 30-1-2012, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα τουλάχιστον για την επόμενη σχολική χρονιά 2012 – 2013. Μία από τις προτάσεις του Δήμου ήταν ότι ανελάμβανε να επεξεργαστεί και να τροποποιήσει τον τρόπο υπολογισμού του κόστους μεταφοράς των μαθητών ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουδεμία όμως ανταπόκριση υπήρξε από τους παραλήπτες.
Παράλληλα ο Δήμος Μαραθώνος βλέποντας το αρνητικό πνεύμα αντιμετώπισης του όλου θέματος από το Υπουργείο, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2012 προκάλεσε και συμμετείχε σε συσκέψεις με το ΚΤΕΛ Αττικής και άλλους αρμοδίους φορείς για την επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών. Από το Φεβρουάριο 2012 μάλιστα συμφώνησε με το ΚΤΕΛ Αττικής που δημιούργησε δεκαοκτώ (18) νέα τακτικά  δρομολόγια εντός του Δήμου, προκειμένου να καλύψει την μετακίνηση με μαθητικά δελτία του μέγιστου πλήθους των μεταφερομένων μαθητών. Παράλληλα προχώρησε στην διενέργεια διαγωνισμού για να εξασφαλίσει την μεταφορά των μαθητών με συμβάσεις για τα Νηπιαγωγεία όλου του Δήμου και το Ειδικό Σχολείο της  Παμμακαρίστου.  
Για να φτάσουμε τελικά στην πρόσφατη παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων από την Περιφέρεια Αττικής έως τις 30 Ιουνίου 2013, με το κόστος μεταφοράς των μαθητών του Δήμου Μαραθώνος να φθάνει, παρά την απομείωσή του κατά 17% περίπου στο ποσό των  2.300.000 € !!!  Τη στιγμή που είχε επέλθει τελική συμφωνία του Δήμου με τους μεταφορείς με ετήσιο κόστος 890.000 €.
Συμπέρασμα. Αν το Υπουργείο Εσωτερικών, που διεύθυνε τις διαδικασίες μεταφοράς των μαθητών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, είχε υιοθετήσει έγκαιρα τις προτάσεις του Δήμου Μαραθώνα, που όπως αποδείχθηκε γνώριζε σε βάθος την όλη υπόθεση, το θέμα της μεταφοράς των μαθητών θα είχε επιλυθεί εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα με μειοδοτικούς διαγωνισμούς και όχι με την έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και απευθείας αναθέσεις με ιδιαίτερα υπερκοστολογημένες συμβάσεις. Και το σημαντικότερο, η μεταφορά των μαθητών θα στοίχιζε πολύ λιγότερα στο Ελληνικό Δημόσιο σε μια εποχή που η πατρίδα μας έχει ανάγκη και το τελευταίο Ευρώ.   

Προηγούμενο άρθροΟικονομία στη μετακίνηση
Επόμενο άρθρο1ο OPEN DAY: Επίδειξη Αθλητικών Εκδηλώσεων