Τί προσφέρει το πρόγραμμα στις επιχειρήσεις;
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, αφού σύμφωνα με αυτό προβλέπεται δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού, δηλαδή των νέων παιδιών που θα εκπαιδευτούν, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος την αμοιβή και την ασφάλιση του προσωπικού, καθώς επίσης και κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα χρόνο, για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συνάψουν συμβάσεις εργασίας με τους απασχολούμενους μετά την πάροδο των 5 μηνών.

Προηγούμενο άρθροΓια άνεργους 19-29 ετών «επιταγή» εισόδου στην αγορά εργασίας
Επόμενο άρθροΠοιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;