Οι φορείς της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» με διακριτικό τίτλο «Εχετλαίος»

  • ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – Συντονιστής Φορέας
  • ΜΕΔΗΜ ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
  •  «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε.
  • Α&Β ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

 

προσκαλεί δυνητικούς ωφελούμενους/ενδιαφερομένους& τοπικές επιχειρήσεις

στην Κεντρική Ημερίδα για την παρουσίαση του έργου «Πολιτιστική Παρέμβαση για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην Περιοχή του Μαραθώνα»

που θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00πμ

στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου

 

Η Ημερίδα αποσκοπεί στην πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Μαραθώνα για το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος Εχετλαίος. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες

 

 

 

Το έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» με διακριτικό τίτλο  «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (Προσανατολισμός στον Άνθρωπο)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Προηγούμενο άρθρο«Μια γυναίκα μπορεί…»
Επόμενο άρθροΠρωινός esPRESSo