Δικαιώθηκε ο αγώνας που ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια από τον Δήμο Μαραθώνος, με εκπρόσωπο την κα Πόπη Πατεράκη, και τους κατοίκους της 4ης Π.Ε.

Απόφαση της 7μελούς σύνθεσης του Β Τμήματος τους Συμβουλίου Επικρατείας αλλάζει τα δεδομένα, σύμφωνα με νομικούς, για τον καθορισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού των αξιών.

Εν ολίγοις το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει για λόγους φορολογικής ισότητας να συνεκτιμάται και η φορολογητέα αξία των ακινήτων όμορων περιοχών.

Η Νέα Μάκρη εν προκειμένω δείχνει το δρόμο καθώς πολίτες της δικαιώθηκαν από το δικαστήριο και σύμφωνα με τον δικηγόρο Νικόλαο Καραμέτο, που χειρίστηκε την υπόθεση, μετά από αυτήν την απόφαση του ΣτΕ, άνοιξε ο δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού συστήματος για τον υπολογισμό του ΦΑΠ και για άλλες περιοχές της χώρας μας.

Οι κάτοικοι της Νέας Μάκρης πέτυχαν να εκδώσει το ΣτΕ απόφαση αλλαγής της απόφασης του ΥΠ.ΟΙΚ στις 5.6.2013με την οποία προσδιόρισε για τα έτη 2011, 2012 και 2013 στα 620 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον ΦΑΠ φυσικών προσώπων στον Δήμο Μαραθώνα, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του ΦΠΑ.

Οι κάτοικοι αντέτειναν πως με την επίμαχη υπουργική απόφαση είχε καθοριστεί η τιμή των οικοπέδων σε 620 € ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι αντικειμενικές αξίες των όμορων περιοχών κυμαίνονται από 180 έως 250,00 €/τ.μ.

Τι είπε το ΣτΕ

Το ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 3833/2014 απόφασή του έκρινε ότι έκρινε ότι ο υπουργός των Οικονομικών οφείλει μεν να λαμβάνει υπόψη κατά νόμο την «κατώτερη τιμή» ανά τετραγωνικό μέτρο, «δεν μπορεί όμως να μην συνεκτιμά και τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων όμορων περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, τις οποίες (αξίες) ο ίδιος έχει προηγουμένως κανονιστικά καθορίσει, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 του νόμου 1249/1982.

Αυτό γίνεται για λόγους φορολογικής ισότητας, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ευρείας απόκλισης μεταξύ των πραγματικών αγοραίων αξιών ακινήτων που βρίσκονται στον ίδιο ευρύτερο χώρο εξαιτίας της παράλληλης εφαρμογής των δύο ανωτέρω διαφορετικών συστημάτων που, αμφότερα, απολήγουν στον κανονιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των ακινήτων εκ μέρους του ίδιου υπουργού».

Ως προς τα ακίνητα της Νέας Μάκρης, η απόφαση του ΣτΕ, διαπίστωσε ότι «μεταξύ των αξιών που καθόρισε ο υπουργός Οικονομικών βάσει των δύο διαφορετικών συστημάτων παρουσιάζεται μια ευρεία απόκλιση, χωρίς, ούτε από την προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε από άλλα στοιχεία του φακέλου, να προκύπτει ότι ο νεότερος διοικητικός καθορισμός στο πιο πάνω ύψος της τιμής των οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιπτώσεις του πρώην Δήμου Νέας Μάκρης, στις οποίες δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα, έγινε μετά από συνεκτίμηση και των προκυπτουσών κατ’ εφαρμογήν του αντικειμενικού συστήματος φορολογητέων / αγοραίων αξιών των ακινήτων που βρίσκονται στις λοιπές όμορες περιοχές του αυτού Δήμου, στις οποίες εφαρμόζεται το τελευταίο αυτό σύστημα, είτε εν πάση περιπτώσει, ότι , παρά την κατά τα ανωτέρω ευρεία απόκλιση, ελήφθησαν εν τέλει υπόψη και συναξιολογήθηκαν και άλλα στοιχεί από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν πράγματι αποχρώντες λόγοι που την δικαιολογούν, καθώς και τα δύο πιο πάνω διαφορετικά συστήματα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων οφείλουν να αποβλέπουν στην πραγματική αγοραία τους αξία».

Ο δικηγόρος κ. Καραμέτος, επισημαίνει μάλιστα πως μετά την απόφαση του ΣτΕ «ανοίγει ο δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού συστήματος για τον υπολογισμό του ΦΑΠ 2011, 2012 και 2013 και για άλλες περιοχές της Ελλάδας με αντίστοιχες δυσαναλογίες, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα αξιών και οι οποίες περιλαμβάνονται στην με αριθμό ΠΟΛ. 1131/5.6.2013 απόφαση του υπουργού Οικονομικών».

Πηγή:www.capital.gr

Προηγούμενο άρθροΑναψε η μαραθώνια φλόγα και ξεκίνησε το ταξίδι της
Επόμενο άρθροΠου είναι τα 12 εκατομμύρια κύριε Ψηνάκη;