Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΔΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σ.Ε.Π

 

Ο Εθελοντισμός είναι ένα μέσο κοινωνικής συμμετοχής και προσφοράς. Παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο της δια βίου εκπαίδευσης. Η αναγνώριση του εθελοντισμού ως εμπειρία μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης θεωρείται αναγκαία καθώς προσφέρει ένα ελκυστικό και αποτελεσματικό σύστημα διαπαιδαγώγησης. Σημαντικά στοιχεία που ο  εθελοντισμός προσφέρει είναι τόσο η βιωματική εκπαίδευση, οι δυνατότητες συμμετοχής και δράσης, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να προσεγγίσει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των νέων και «νέων».

Εθελοντής θεωρείται όποιος ανιδιοτελώς διαθέτει χρόνο, ενέργεια, γνώσεις και δεξιότητες σε κάποιο άτομο, σε μια ομάδα ή σε μια οργάνωση θέλοντας να προσφέρει στην κοινωνία, να μοιραστεί τις ιδέες του με άλλους ανθρώπους, να μεταδώσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του  και να αποκτήσει νέες εμπειρίες που θα φανούν χρήσιμες στη ζωή του.

Ο Εθελοντισμός προάγει τα ιδανικά μιας ισχυρής κοινωνίας πολιτών δίνοντας τη δυνατότητα να αποκτηθούν ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις αλλά και προάγοντας στάσεις και αξίες. Η κοινωνία των ενεργών πολιτών διαμορφώνεται από τον εθελοντισμό καθώς θεωρείται ότι προάγει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνία και τους κάνει μέτοχους σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα.

Η εκπαίδευση μέσα από την εθελοντική δράση έρχεται σ’ αντίθεση με τις προτεραιότητες που θέτονται μέσα από την τυπική εκπαίδευση ως προς τις διαδικασίες μάθησης και εκπαίδευσης όπως η συστηματική και ακαδημαϊκά παραγόμενη γνώση, η εξειδίκευση, η παθητική μετάδοση, ο ανταγωνισμός… Στη θέση των ως άνω υιοθετούνται μέθοδοι όπως η ο διάλογος, η βιωματική εκπαίδευση και η ανταλλαγή απόψεων, ο συσχετισμός της θεωρίας με την πράξη και η προώθηση της δράσης και της προσφοράς. Συγχρόνως αξιοποιούνται και ενισχύονται στοιχεία όπως η προσωπική εμπειρία των εθελοντών καθώς και η ατομική πρωτοβουλία, η δυνατότητα αναζήτησης των προβλημάτων και των λύσεων, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συλλογικότητα. Με τα χαρακτηρίστηκα που προσφέρει ο εθελοντισμός εξελίσσεται σε μια ουσιώδη πρόταση άτυπης εκπαίδευσης η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και προσδοκίες της σύγχρονης κοινωνίας.

Μέσα από τον εθελοντισμό παρέχονται ευκαιρίες μάθησης οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν εργαλεία στη δια βίου εκπαίδευση οδηγώντας στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο Εθελοντισμός για όσο διάστημα οι άνθρωποι συμμετείχαν ενεργά στην κοινωνική ζωή βοηθώντας καθημερινά ο ένας τον άλλο και χτίζοντας από κοινού τις Πολιτείες τους και τους θεσμούς της συνύπαρξης τους, ήταν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής. Στις μέρες μας, ο άκρατος ατομικισμός και η ανυπόκριτη ιδιοτέλεια απειλούν να γίνουν μόνιμες παράμετροι της κοινωνικής συμπεριφοράς.

Σ’ αυτό το πλαίσιο , ο εθελοντισμός εκφράζει ρητά την διάχυτη βούληση για εναλλακτικές στάσεις ζωής, συμβολίζει με ενάργεια την αντίσταση του ελεύθερου ανθρώπου ενάντια στην περιρρέουσα ιδιοτέλεια και παρέχει διεξόδους σε κάθε αδιέξοδα.

Προτάσσοντας το συμφέρον του όλου έναντι του ατόμου, η ανιδιοτελής προσφορά στους κοινούς στόχους, προσδίδει πρόσθετο νόημα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και ανοίγει το δρόμο προς ένα νέο ηθικά πληρέστερο πολιτισμός.

                  Ο Εθελοντισμός είναι

  • ο τρόπος που σκεφτόμαστε και δρούμε,
  • η αυτοδέσμευση και η συμβολή μας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου,
  • η αξία που δίνουμε στον ελεύθερο & μη χρόνο,
  • ο τρόπος που ανταποκρινόμαστε στις ευαισθησίες, στα όνειρα και στις προσδοκίες των ανθρώπων γύρω μας.                                             

 

             Ο Εθελοντισμός

  • προάγει την ιδέα της ανιδιοτελούς προσφοράς, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης,
  • συνδέεται με ιδανικά και αξίες
  • καλλιεργεί τη συμμετοχή στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων,
  • αποτελεί μοχλό για την πρόοδο ενός τόπου,
  • δημιουργεί πολίτες που ξέρουν να διεκδικούν για το κοινωνικό σύνολο και που μέσα από την προσφορά τους νοιώθουν δημιουργική χαρά και αυτοσεβασμό.

« Εθελοντισμός είναι η διαδικασία που μας οδηγεί από τον κόσμο που ζούμε στον κόσμο που θέλουμε να φθάσουμε ».

Προηγούμενο άρθρο78 άνεργοι οφελούνται από τον EΧΕΤΛΑΙΟ
Επόμενο άρθροΗμερίδα για την οστεοπόρωση