18.8 C
Nea Makri
15 Απρ 2024
thumbnail_vlbp
thumbnail_vlbp
previous arrow
next arrow

Πριν από την με οποιονδήποτε τρόπο επίσκεψή σας στο site μας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης. Τόσο η απλή περιήγηση στη Marathon Press όσο και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή  αποδοχή των όρων αυτών.

Όρος 1.Το σύνολο του περιεχομένου (π.χ ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς εικόνες, κείμενα, γραφικά, αρχεία, λογότυπα, φωτογραφίες κ.ο.κ.) του ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή αναδιανομή του περιεχομένου, σε οποιοδήποτε μέσο, εφαρμογή ή συσκευή, χωρίς γραπτή άδεια των Επικεφαλής ή της Διοίκησης του Marathon Press. Εάν υφίστανται τυχόν απορίες ή ερωτήματα σχετικά με το επιτρεπτό της χρήσης ή μη του ιστότοπου παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας στο email report@marathonpress.gr και θα λάβετε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμα και μετά την μερική ή ολική επέλευση τροποποιήσεων και αλλαγών στους όρους χρήσεως συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και των τροποποιήσεων αυτών.

Όρος 2.Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ιστότοπου και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στον παρόντα ιστότοπο  ή/και στα πρόσωπα που αναφέρονται ως κύριοι / δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Τυχόν έργα ή άλλα δημιουργήματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον ιστότοπο έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ο δικαιούχος των έργων αυτών προβάλει αντίρρηση στη δημοσιοποίηση τους ο ιστότοπος προβαίνει αμελλητί σε αφαίρεση των έργων αυτών.

Όρος 3.Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, , πώληση, μετάδοση, χρήση, διανομή, αποθήκευση έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρίαν, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και άλλων φορέων οιασδήποτε φύσεως και προελεύσεως, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Όρος 4.Ο παρών ιστότοπος  χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την παροχή διάφορων υπηρεσιών, με τη χρήση και περιήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τη χρήση των cookies.

Όρος 5.Ο παρών ιστότοπος καταβάλει κάθε δέουσα επιμέλεια προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια, σαφήνεια ορθότητα και πληρότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή / και πληροφορήσεως. Επίσης, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή λειτουργία του ιστότοπου, αλλά δεν εγγυώμαστε την αδιάλειπτη λειτουργία του, ούτε αποδεχόμαστε ευθύνες για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή διακοπή της λειτουργίας του ιστότοπου. Περαιτέρω, σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται από πλευράς μας δήλωση εγγύησης για την ακρίβεια όλων των δημοσιευόμενων πληροφοριών και συνεπώς ο παρόν ιστότοπος δεν υπέχει καμία ευθύνη (από δόλο ή αμέλεια, έστω για ελαφρότατη τοιαύτη) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Ρητώς δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο και οι  υπηρεσίες που παρέχονται από τον παρόντα ιστότοπο διατίθενται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη. Επίσης ο παρών ιστότοπος ουδεμία ευθύνη έχει  για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη καθώς και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Επίσης, δεν υφίσταται κανενός είδους ευθύνη ή εγγύηση ότι τα τυχόν αρχεία (έγγραφα, εικόνες, ηχητικά, βίντεο, κ.ο.κ.), που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στα άρθρα μας ή ως παραπομπές σε άλλους ιστότοπους, είναι ελεγμένα για ιούς υπολογιστών ή πάσης φύσης κακόβουλο λογισμικό. Είναι αποκλειστικά ευθύνη των επισκεπτών να έχουν στις συσκευές τους τις κατάλληλες προφυλάξεις από τέτοιου είδους κακόβουλα λογισμικά καθώς ο παρών ιστότοπος δεν αναλαμβάνει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα και συνιστά σε όλους τους επισκέπτες ή χρήστες να έχουν διαθέσιμα στους υπολογιστές τους αξιόπιστα συστήματα προστασίας από υιούς.

Όρος 6.Όπως είναι ευχερώς αντιληπτό δεν προβαίνουμε σε έλεγχο της διαθεσιμότητας, του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ποιότητα και πληρότητας των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.  Οι σύνδεσμοι στους οποίους παραπέμπει ο παρών ιστότοπος ευθύνονται αποκλειστικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες ενώ διέπονται αποκλειστικά από τους δικούς τους όρους χρήσεως, στους οποίους ο επισκέπτης οφείλει να ανατρέξει πριν προβεί σε οποιαδήποτε χρήση ή περιήγηση αυτών. Η παραπομπή σε άλλους συνδέσμους δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και υπό οιαδήποτε ερμηνεία ή εκδοχή ένδειξη περί της έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία ευθύνη υπέχουμε σχετικά με το περιεχόμενο τους.

Όρος 7.Οι επισκέπτες / χρήστες του παρόντος ιστότοπου έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού στα άρθρα. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνεται ευθύνη από τον ιστότοπο σχετικά με τα σχόλια αυτά. Διευκρινίζεται ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια και διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση, κατ’ ενάσκηση πλήρους και απολύτους διακριτικής ευχέρειας των ιθυνόντων του ιστότοπου τυχόν συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια καθώς και σχόλια που παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία. Δικαιούμαστε συνεπώς να ελέγχουμε το περιεχόμενο των σχολίων τρίτων και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Επίσης, αν οποιοσδήποτε τρίτος θίγεται ή προσβάλλεται από κάποιο δημοσιευμένο σχόλιο έχει την ευχέρεια να ειδοποιήσει τους ιθύνοντες του ιστότοπου προκειμένου προβούμε στη διαγραφή του υβριστικού σχολίου. Στον ιστότοπο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή της απρόκλητης διαφήμισης (spam), αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία σχετική ευθύνη προς οιονδήποτε επισκέπτη ή τρίτο.  Σχετικά με τυχόν σχόλια που επανειλημμένως διαγράφονται λόγω παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας ή κατόπιν αιτήσεως τρίτων προσώπων, ο ιστότοπος θα εντοπίζει τους κακόβουλους σχολιαστές και θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει χωρίς καμία ειδοποίηση τη χρήση του ιστότοπου από αυτούς. Οι χρήστες από την πλευρά τους μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι ο παρών ιστότοπος έχει απλώς δικαίωμα ελέγχου, εγκρίσεως, απορρίψεως ή διαγραφής των δημοσιευομένων σχολίων και απόψεων και όχι σχετική υποχρέωση. Διευκρινίζεται όμως ότι το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας μόνο στον παρόντα ιστότοπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο, άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

Όρος 8.Ουδεμία άποψη, πληροφορία, σχόλιο ή οιαδήποτε άλλη γνώμη που δημοσιεύεται από τους ιθύνοντες του ιστότοπου ή τρίτους δεν δύναται να αποτελέσει υπό ουδεμία εκδοχή ή ερμηνεία ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή, καθοδήγηση ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.  Οι χρήστες και οι επισκέπτες έχουν απόλυτη διακριτική ευχέρεια κατόπιν προσωπικής διήθησης και αξιολόγησης των απόψεων που δημοσιεύονται να ενεργούν με βάση τις πεποιθήσεις και τη βούλησή τους, αποκλειομένης οιασδήποτε σχετικής ευθύνης των ιθυνόντων του ιστοτόπου.

Όρος 9.Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.