Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δράση «Περιφερειακό Workshop Δικτύωσης-Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Στρατηγικής για την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Δικτύωσης του έργου «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ- Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα». Το έργο είχε ως στόχο την προετοιμασία και την επαγγελματική και επιχειρηματική ενεργοποίηση ανέργων της περιοχής του Μαραθώνα, επικεντρώνοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση της μοναδικής σύγχρονης και αρχαίας πολιτιστικής της κληρονομιάς, στην προσέλκυση επισκεπτών και στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.

Στη Δράση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον τουριστικό κλάδο, τον κλάδο της αγροτικής και ανθοκομικής παραγωγής και ωφελούμενοι του έργου, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην ίδρυση επιχειρήσεων.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την επαφή και δικτύωση των φορέων ήταν η ανάγκη για την ύπαρξη ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ τους, με στόχο την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων και την ανάληψη κοινών δράσεων για την ανάδειξη και προβολή της περιοχής και του τουριστικού και πολιτιστικού της προϊόντος. Βασική πρόταση που τέθηκε ήταν η δημιουργία «Ταυτότητας Τόπου», η οποία θα γίνει συνώνυμο με την περιοχή και θα χαρακτηρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Πολιτικής που θα επενδύει στην καινοτομία, την ποιότητα και τη δημιουργικότητα.

Προηγούμενο άρθρο«Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας στην περιοχή του Μαραθώνα»
Επόμενο άρθροΗ βουλιμία ως κοινωνικό φαινόμενο