Σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr μόλις 358,4 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 12,67 δισ. ευρώ χρέη, που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έχουν εισπραχθεί, εντός του 2014.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το 2015, θα δοθεί έμφαση στους οφειλέτες με χρέη άνω των 300.000 ευρώ, με στόχο να εισπραχθούν 500.000.000 ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές εντός του έτους, από τα οποία τα 200.000.000 ευρώ θα πρέπει να εισπραχθούν έως τον Ιούνιο.
Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΚΕΑΟ, προκύπτει ότι για το 2014, από το ΙΚΑ υπήρξαν 99.176 οφειλέτες, που χρωστούν ποσά ύψους 8,17 δισ. ευρώ. Στον ΟΑΕΕ υπάρχουν οι περισσότεροι οφειλέτες (136.678 άτομα), που χρωστούν συνολικά ποσά ύψους 4,19 δισ. ευρώ. Στον ΟΓΑ έχουν εντοπιστεί 29.792 οφειλέτες με σύνολο οφειλής που ανέρχεται στα 219.339.185 ευρώ, ενώ στο ΕΤΑΑ έχουν βρεθεί άλλοι 1.155 οφειλέτες με σύνολο οφειλής που φτάνει τα 90.072.147 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, εισπράχθηκαν από το ΚΕΑΟ, έως το τέλος του 2014, ποσά που ανέρχονται στα 358.499.565 ευρώ. Εντός του 2014, από το ΚΕΑΟ, εστάλησαν 58.932 προσκλήσεις και 237.231 ατομικά ειδοποιητήρια σε οφειλέτες του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ. Αναφορικά με τις οφειλές που κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, το ΚΕΑΟ διευκρινίζει ότι ο χαρακτηρισμός τους ως τέτοιες, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή τους, ούτε αποκλείουν την είσπραξή τους. Εντύπωση προκαλεί πάντως το στοιχείο ότι, το 2014, ανέρχεται σε 1.952.564 ευρώ, το ποσό που έχει εισπραχθεί από την εφαρμογή του συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, με οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ.
Στο Εθνικό Μητρώο Οφειλετών, που έχει δημιουργηθεί στο ΚΕΑΟ, δίνεται έμφαση στις «θεωρητικά» εισπράξιμες οφειλές. Αυτές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
* Πρόσφατες οφειλές χωρίς ρύθμιση ή κατόπιν απώλειας ρύθμισης.
* Οφειλές άνω των 5.000 ευρώ.
* Οφειλές μη αμφισβητούμενες δικαστικά. Επιπρόσθετα, πρέπει οι οφειλέτες να μην είναι υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή να μην ανήκουν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Το ΚΕΑΟ ακόμα δεν έχει πρόσβαση στη ΓΓΠΣ. Αναμένεται έκδοση απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) για τον καθορισμό των στοιχείων που θα μπορεί να γίνει διασταύρωση ανάμεσα στο ΚΕΑΟ και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Έτσι, δεν μπορούν να αντληθούν πληροφορίες σχετικές με τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.
Το ΚΕΑΟ έχει προβλεφθεί να διαθέτει 600 υπαλλήλους. Σήμερα, έχουν καλυφθεί μόνο οι 452 οργανικές θέσεις, άρα παρουσιάζει έλλειψη προσωπικού, την ώρα που θεωρείται το βασικό «εργαλείο» για την αύξηση των εσόδων των μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, στις αδυναμίες του ΚΕΑΟ, που πρέπει να διορθωθούν συγκαταλέγονται ακόμα, η ανισομερής κατανομή προσωπικού σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό οφειλετών ανά περιφερειακή υπηρεσία, η απουσία απευθείας διασύνδεσης με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), καθώς επίσης και η ένταξη, μεγάλου όγκου οφειλετών που έχουν πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα. Επίσης, διαπιστώνεται ότι είναι δύσκολη και χρονοβόρα η διαδικασία διορθώσεων των στοιχείων μητρώου των οφειλετών (πλην ΙΚΑ), όπως και για το διαχωρισμό των οφειλών που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, υπάρχουν ελλείψεις στο μηχανογραφικό εξοπλισμό, αλλά και εκκρεμότητες στο θεσμικό πλαίσιο (κανονισμός οικονομικής λειτουργίας κα).
Το ΚΕΑΟ αναμένεται να δώσει έμφαση φέτος στη δημιουργία του προφίλ του κάθε οφειλέτη. Έτσι, θα εντοπίζονται περιπτώσεις αφερεγγυότητας, , από τις οποίες προκύπτουν περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη μπει στο στόχαστρο, επιχειρήσεις με πολύ υψηλές οφειλές και υπέργηρους υπεύθυνους, επιχειρήσεις με συστηματική χρήση υπεργολαβιών και υπεύθυνους πρόσωπα που δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης, είτε είναι πρώην / νυν εργαζόμενοι της επιχείρησης χωρίς οικονομική επιφάνεια. Μάλιστα, έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις εις βάρος επιχειρήσεων για παραβατικές επιχειρήσεις. Επίσης, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου.
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης, γίνεται αναφορά στη λήψη αναγκαστικών μέτρων του 2014. Από αυτά προκύπτει ότι υπήρξαν κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων για 22.000 οφειλέτες, προχώρησαν 7.754 παραγγελίες κατάσχεσης ακίνητης και κινητής περιουσίας, 2008 διαδικασίες κατάσχεσης ακινήτων και 340 διαδικασίες κατάσχεσης κινητής περιουσίας, ενώ αναγγέλθηκαν 545 πλειστηριασμοί και 145 πτωχεύσεις. Το ποσό των οφειλών για τις οποίες προχώρησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ανέρχεται σε 3,73 δισ. ευρώ.

 

Πηγή: news247.gr

Προηγούμενο άρθροΑρχαιολόγοι βρήκαν 3.000 σκελετούς στο Λονδίνο
Επόμενο άρθροΆγριο έγκλημα σε στάση λεωφορείου: Τη χτύπησε 20 φορές στο κεφάλι και τη βίασε