Τον ορισμό ενός νέου δημοτικού συμβούλου ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών, καταστροφών, εκτάκτων αναγκών και άμεση διαχείριση συνεπειών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 13ης και 14ης/12/2020 στη Κοινότητα Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος», ανακοίνωσε ο Δήμος Μαραθώνα.

Με απόφαση του Στέργιου Τσίρκα, ο κ. Αλικιώτης Βασίλειος αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση που αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών στην παραλία Βαρνάβα.

Ο Βασίλης Αλικιώτης (αριστερά στη φωτό) με τον αντιδήμαρχο και επικεφαλής της παράταξης «Νέοι Ορίζοντες», Ευάγγελο Κυπαρισση