• Οι κληρώσεις θα διεξάγονται μέσα από το online σύστημα διαγωνισμών http://www.fanpagekarma.com
 • Τα στοιχεία των συμμετεχόντων του εκάστοτε διαγωνισμού θα συγκεντρώνονται και θα παραμένουν στο αρχείο μας για ένα (1) μήνα μετά το πέρας του διαγωνισμού. Νικητής/ νικητές του εκάστοτε διαγωνισμού θα είναι οι συμμετέχοντες που αντιστοιχούν στα νούμερα που προκύπτουν από την κλήρωση.
 •  Ο/η νικητής/τρια θα ενημερωθεί από τη σελίδα του διαγωνισμού κατά τη λήξη της
  κλήρωσης και με αποστολή inbox στο λογαριασμό του. Προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων του νικητή.
 •  Όταν νικητής δεν ειδοποιήσει – στείλει τα στοιχεία του εντός επτά (7) ημερών από την
  ημέρα που ανακοινώνονται οι νικητές (μετά και την ειδοποίηση με email (εφόσον είναι
  σωστό) από το Site, θα προκύπτει νέος νικητής μετά από νέα κλήρωση.
 • Tα αποτελέσματα της εκάστοτε κλήρωσης θα ανακοινώνονται στη ιστοσελίδα
  Μarathonpress.gr και στη σελίδα μας στο facebook.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18
  ετών, πλην των ιδιοκτητών και των εργαζομένων της Marathonpress καθώς και των συγγενών τους με συγγένεια Α’ βαθμού εξ αίματος.
 • H Marathon Press δεν είναι υπεύθυνη για την αποστολή των δώρων των διαγωνισμών. Η Marathonpress, αφού ενημερώσει τον νικητή, αποστέλλει τα στοιχεία του στην εταιρεία που προσφέρει το/τα δώρα και από εκεί αποστέλλεται το δώρο με δική της ευθύνη.
 •  Ρητώς αναφέρεται ότι τα δώρα του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με
  άλλα αντικείμενα ίσης αξίας.
 • Η Marathon Press δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά την παραμονή του νικητή στο εκάστοτε κατάλυμα.
 • Η Marathon Press διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό.
 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνοντας συμμετοχή σε αυτό τον διαγωνισμό, δηλώνουν την αποδοχή των παραπάνω όρων.