Η Ονειρόσκαλα λειτουργεί από το 2013, ως βρεφονηπιακός σταθμός και νηπιαγωγείο,
όπου φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας 2 μηνών – 6 ετών, παρακολουθώντας το πρόγραμμα 07:00-17:00.

Από το 2021 λειτουργεί ως δίγλωσσο σχολείο, εντάσσοντας την Αγγλική γλώσσα στην καθημερινότητα των παιδιών. “Στην Ονειρόσκαλα, η αγγλική γλώσσα παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η μητρική, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και πλήρους διαδραστικότητας.

Η διαδικασία είναι πάντα παιγνιώδης και ευχάριστη για τα παιδιά με κύριο γνώμονα των εκπαιδευτικών την καλλιέργεια της αγάπης και της θετικής στάσης απέναντι στη γλώσσα

Συνεργάζεται με επιστημονική παιδαγωγική ομάδα, η οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την οργάνωση και τον σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2021, με σκοπό την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων.

Επειδή η μάθηση δεν είναι μία απλή διαδικασία, αλλά ένα ευρύτερο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, το νέο πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύει τα παιδιά να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», μέσω της βιωματικής προσέγγισης που γεφυρώνει τη θεωρία με την πράξη, τη γνώση με την καθημερινότητα.

Οι έμπειροι και καταρτισμένοι παιδαγωγοί μας είναι πτυχιούχοι Νηπιαγωγοί και Βρεφονηπιοκόμοι, οι οποίοι, μέσω συνεχών επιμορφώσεων, έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, πολλή αγάπη για τα παιδιά και μεγάλο ενδιαφέρον για τη γνωστική και ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη.

Στο βασικό πρόγραμμα της Ονειρόσκαλας πραγματοποιoύνται μαθήματα μουσικής και mini sports.

Το σχολείο μας διατηρεί συνεργασία με μια ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι πλαισιώνουν το ευρύ πρόγραμμα μας υποστηρικτικά.

Πιο συγκεκριμένα, μας επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα παιδίατρος, παιδοψυχολόγος και παιδοδοντίατρος.

Παράλληλα, οργανώνονται επισκέψεις στον χώρο μας από έμπειρους εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.

Οι ανωτέρω συνεργάτες ολοκληρώνουν την υποστήριξή τους στα παιδιά, τις οικογένειες και στο Σχολείο, μέχρι το πρώτο καθαρά διαγνωστικό επίπεδο και την αντίστοιχη ενημέρωση των Εκπαιδευτικών και των Γονέων.

Στο κομμάτι της διατροφής υπάρχει συνεργασία με τον οραγνισμό ΜΑΘΑΙΝΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα little spoons, το οποίο βασίζεται στην μεσογειακή διατροφή.

Οι άρτια εξοπλισμένοι χώροι της Ονειρόσκαλας, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές, δημιουργούν ένα περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά και προσιτό για όλες τις ηλικίες.

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!!!