Τεχνικό γραφείο μελετών – κατασκευών με έδρα στον Μαραθώνα αναζητάει νέους συνεργάτες με εμπειρία:

  • Πολιτικό μηχανικό
  • Αρχιτέκτονα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση: info@kakari.gr