Θέση εργασίας: Αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας φρέσκων νωπών τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει άμεσα έναν Γεωπόνο για αγρόκτημα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαραθώνα.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

 • Υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής υπαίθριων & θερμοκηπιακού τύπου κηπευτικών καθώς & την καθοδήγηση του προσωπικού παραγωγής.
 • Δημιουργία και έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων φυτοπροστασίας και λίπανσης στους χώρους ευθύνης με σκοπό την πρόληψη επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες ασθένειες.
 • Υπεύθυνος για την παραγωγή προϊόντων εντός των προδιαγραφών ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία.
 • Σύνταξη προτάσεων βελτίωσης των χώρων παραγωγής σε επίπεδο επιλογής ειδών και ποικιλιών φύτευσης, χρήσης εδαφοβελτιωτικών υλικών, και επιλογής διαφόρων υλών με στόχο την μέγιστη παραγωγή με τη χρήση των λιγότερων δυνατών εισροών.
 • Δημιουργία αναφορών για το σύνολο των εργασιών που παρακολουθεί καθώς και τήρηση ιστορικών αρχείων τμήματος παραγωγής.
 • Επίβλεψη χώρων αποθήκευσης και προγραμμάτων συντήρησης του εξοπλισμού του τμήματος.
 • Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής.
 • Υπεύθυνος συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & ορθής γεωργικής πρακτικής.

Απαιτούμενες προδιαγραφές για αυτόν τον ρόλο:

 • Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ) ή Τεχνολόγου (ΤΕΙ).
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.
 • Προγενέστερη εμπειρία στο αντικείμενο της Βιολογικής Γεωργίας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Η εταιρεία προσφέρει:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πιστεύουν πως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης αυτής, παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cvbioagro@gmail.com, αναγράφοντας ως θέμα τον κωδικό ΓΕ0218.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.