ΧΥΤΑ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ο αγώνας συνεχίζεται.

Η πρόσφατη Έκθεση Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ. Παναγιώτη Μέρκου, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ρεμάτων στην έκταση και εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τη σεισμικότητα της περιοχής, έχει βάλει σε νέες βάσεις το θέμα της νομιμότητας της χωροθέτησης του Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού για το Δήμο Μαραθώνος.

Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζοντας το μείζον αυτό θέμα με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και με τη δέουσα σοβαρότητα, ανέθεσε σύμφωνα με εισήγηση του Δημάρχου και ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου και την εξειδικευμένη σε ζητήματα περιβάλλοντος Δικηγορική Εταιρεία του την εντολή να υποβάλει:
● Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την παραπομπή του ζητήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
● Αίτηση προς την κεντρική Διοίκηση για ανάκληση των αδειών που έχουν χορηγηθεί για την κατασκευή και τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.
● Αίτηση εκ νέου ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της τυχόν απόρριψης του αιτήματος αυτού.
Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εκκρεμεί σειρά ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί από το Δήμο για το ζήτημα αυτό.
Ο Δήμος Μαραθώνος, πρωτοστατώντας στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των κατοίκων του Γραμματικού, καλεί τους δημότες του σε αγωνιστική συσπείρωση, με την οργανωτική ευθύνη του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νίκου Χρυσίνα, ώστε να αποφευχθεί το οικολογικό έγκλημα που επιχειρείται στην περιοχή και να διασωθεί το περιβαλλοντικό κεφάλαιο αυτής για τις επόμενες γενιές.  

Προηγούμενο άρθρο«Μάχη» Μαραθώνα
Επόμενο άρθροΗ «ώρα» της Κρίσης