Τεχνικό γραφείο μελετών – κατασκευών με έδρα στον Μαραθώνα αναζητάει νέους συνεργάτες:

  • Μηχανικό: Για ενασχόληση με τη διακίνηση φακέλων οικοδομικών αδειών στην Πολεοδομία, σύμφωνα με το νέο σύστημα έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών, καθώς και με τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Ανάλογη εμπειρία θα ήταν σημαντική.
  • Έμπειρο σχεδιαστή ή αρχιτέκτονα: Με γνώση NOK για σύσταση φακέλων αδειών, τακτοποίησης και λοιπών εγγράφων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση: info@kakari.gr