Η Xpatit, με σημαντική και πολυετή εμπειρία στο χώρο των δικτύων και της πληροφορικής, ζητά να προσλάβει άμεσα εργαζόμενο ως Υπεύθυνο Αποθήκης στο τμήμα διεκπεραίωσης παραγγελιών και διακίνησης με τα παρακάτω κύρια καθήκοντα:

• Μέριμνα και συντονισμός των εργαζομένων του τμήματος για ορθή τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθηκευτικούς χώρους – μέριμνα για την διαρρύθμιση του αποθηκευτικού χώρου.

• Μέριμνα και συντονισμός των εργαζομένων του τμήματος για τιμολόγηση παραγγελιών /δελτίων αποστολής προς τους πελάτες και προμηθευτές.

• Οργάνωση παραλαβών εμπορευμάτων από προμηθευτές εσωτερικού/εξωτερικού.

• Καταγραφή ελλείψεων ή πλεονασμάτων σε εμπορεύματα κατά τις παραλαβές από τους προμηθευτές.

• Προγραμματισμός φορτώσεων – εκφορτώσεων στο χώρο της αποθήκης.

• Μέριμνα και συντονισμός των εργαζομένων του τμήματος για το σωστό πακετάρισμα των παραγγελιών / Έκδοση voucher.

• Οργάνωση περιοδικών και ετήσιων απογραφών – ευθύνεται με χρέωση όλου του περιεχομένου της αποθήκης.

• Καταχώρηση στο σύστημα ERP της εταιρείας προτιμολογίων και serial numbers από προμηθευτές εξωτερικού.

• Εξυπηρέτηση του Τεχνικού τμήματος για αντικαταστάσεις ελαττωματικών προϊόντων από το στοκ της αποθήκης.

• Διαχείριση λίστας προϊόντων που υπάγονται στην Ανακύκλωση συσκευών – οργάνωση και μέριμνα για περιοδικές δηλώσεις.

• Ευθύνη για την διατήρηση καλού εργασιακού κλίματος μεταξύ των εργαζομένων του τμήματος διακίνησης.

• Συντονισμός και έλεγχος της ροής των εργασιών του τμήματος διακίνησης.
• Υπεύθυνος επίλυσης προβλημάτων με πελάτες που προκύπτουν από λάθος χειρισμούς του τμήματος διακίνησης.

Απαραίτητα Προσόντα

• Άριστη γνώση Microsoft Word, Excel, Outlook
• Προϋπηρεσία σε θέση ανάλογων καθηκόντων.
• Άδεια οδήγησης (Β)
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά σε άνδρες υποψηφίους)

Επιθυμητά Προσόντα

• Γνώσεις Losistics – Διοίκησης Εφοδιαστικής αλυσίδας.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος
Μισθός: 850€ – 1000€ αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr@xpatit.gr ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2294099154.