Οι κοινοπραξίες Τέρνα – Ιντρακάτ – Watt, Άβαξ – ΑΑΓΗΣ και Ηλέκτωρ – Μεσόγειος κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες προσφορές για το έργο της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Γραμματικό, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ 24%) που έχει προκηρύξει ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Η ΜΕΑ θα κατασκευαστεί στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 510 στρεμμάτων. Στο ίδιο οικόπεδο βρίσκεται ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Γραμματικού.

Το εν λόγω δημόσιο έργο υπό τον τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής» έχει καθυστερήσει επί χρόνια εξαιτίας αντιδράσεων από κατοίκους της περιοχής.

Βάσει της προκήρυξης το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ΜΕΑ συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος και όλες τις αναγκαίες υποδομές. Όπως αναφέρεται, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.) θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως.

Το έργο στο Γραμματικό περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα:

α) Τμήμα 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΑ.

β) Τμήμα 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για 6 έτη.

Ένταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020) κατά 89,66% και κατά τα λοιπά από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ. Το Ταμείο Συνοχής συμμετέχει με ποσοστό 85% στην χρηματοδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.