Γράφει η Δανάη Κασίμη

Ο όρος συμβουλευτική υποδηλώνει ότι «κάποιος δέχεται ή δίνει συμβουλή». Στην πραγματικότητα, όμως, η συμβουλευτική δε χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο και δεν έχει ως στόχο την παροχή συμβουλών σε κάποιον. Η έννοιά της εκφράζεται ετυμολογικά από τις λέξεις «συν» + «βουλεύομαι», δηλαδή συσκέπτομαι, συναποφασίζω.

Η συμβουλευτική ψυχικής υγείας είναι μια διαδικασία στην οποία το άτομο, μέσω της αλληλοεπικοινωνίας, εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του.

Πρόκειται, συνήθως, για μία βραχείας διάρκειας πρακτική, η οποία μέσα από τη συζήτηση, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη στοχεύει τις περισσότερες φορές στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κρίσεων της καθημερινότητας και λειτουργεί κυρίως ανακουφιστικά, φροντιστικά και υποστηρικτικά.

Η συμβουλευτική διαδικασία έχει στόχο να στηρίξει το άτομο ψυχολογικά, ώστε να προωθήσει την αυτογνωσία, να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που δυσκολεύουν τη ζωή του, να αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες στο μέγιστο δυνατό, προκειμένου με τη βοήθεια του συμβούλου να είναι σε θέση να επιλύει τα θέματα που το απασχολούν, με στόχο μια γεμάτη και εκπληρωμένη ζωή.

Σχετικά με εμένα

Ονομάζομαι Δανάη Κασίμη και ασκώ το επάγγελμα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας ιδιωτικά, με δια ζώσης αλλά και on line συνεδρίες.

Είμαι πιστοποιημένη στη Συνθετική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και εκπαιδευόμενη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεύτρια στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Εργάζομαι εθελοντικά στο πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας «Franco Basaglia» στην υπηρεσία της παροχής ψυχοθεραπείας.

Καθώς οι προηγούμενες εκπαιδεύσεις και επαγγελματικές δραστηριότητές μου δεν αφορούσαν τον τομέα της ψυχικής υγείας, αισθάνομαι σημαντικό να αναφέρω πως ήταν η προσωπική μου διαδρομή στην ψυχοθεραπεία η οποία με οδήγησε να στραφώ και να αφιερωθώ σε αυτό που μου αρέσει και απολαμβάνω. Την ανθρώπινη ψυχολογία.