Πολλή συζήτηση ακολούθησε αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ Κυριακής των Δημοτικών εκλογών για τον Δήμο Μαραθώνα, σχετικά με τις έδρες που καταλαμβάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε συνδυασμός, αλλά κυρίως πώς επιμερίζονται αυτές ανά περιφέρεια. Δηλαδή πώς μοιράζονται οι έδρες κάθε συνδυασμού σε Βαρνάβα, Γραμματικό, Μαραθώνα και Νέα Μάκρη.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, η MP έχοντας τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζοντας όσα αναφέρει ο νέος Εκλογικός Νόμος, αλλά και τα παραδείγματα των σχετικών εγκυκλίων που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, υπολόγισε την κατανομή αυτή και αμέσως δημοσίευσε σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα της. Παρόλα αυτά, δεχθήκαμε πολλά τηλεφωνήματα από επικεφαλής συνδυασμών, υποψήφιους συμβούλους αλλά και πολλούς αναγνώστες μας, που είχαν σχετικές απορίες, μέχρι και αντιρρήσεις, που προέκυπταν από δικούς τους υπολογισμούς, αλλά και από φήμες που διέρρεαν. Ο λόγος προφανής αφού, όπως βλέπουμε στους παραπάνω πίνακες, λόγω των «περίεργων» που περιέχει ο νέος εκλογικός νόμος, οι δυο πλειοψηφούντες συνδυασμοί του Στέργιου Τσίρκα και του Σπύρου Λιβαθινού δεν καταλαμβάνουν καμία έδρα στις διεδρικές περιφέρειες Βαρνάβα και Γραμματικού και αυτές οι έδρες καταλαμβάνονται από παρατάξεις που είχαν λιγότερες ψήφους.

Με ποιον τρόπο κατανέμονται οι έδρες ανά περιφέρεια

Για τον λόγο αυτό δημοσιεύουμε, όσον είναι δυνατόν να γίνει κατανοητός, τον τρόπο που υπολογίζεται η κατανομή των εδρών ανά περιφέρεια, σύμφωνα με όσα αναφέρει το άρθρο 30 του πρόσφατου Νόμου «Κλεισθένης», που όπως έχουμε ξαναγράψει, έχει σημαντικές και ιδιαίτερα πρωτόγνωρες διαφορές από τον προηγούμενο Νόμο «Καλλικράτης» στα σχετικά με τις κατανομές εδρών άρθρα του.

Όπως γίνεται αντιληπτό από το συγκεκριμένο άρθρο του Νόμου, μετά την πρώτη κατανομή, ξεκινά η δεύτερη, για όσες έδρες έμειναν αδιάθετες από την πρώτη, αλλά η κατανομή αυτή ξεκινά από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του Δήμου συνδυασμό και συνεχίζεται προς τον αμέσως μεγαλύτερο.

Αυτό σημαίνει ότι στις μικρές περιφέρειες οι υψηλά σε ψήφους συνδυασμοί, εφόσον δεν καταφέρουν να βγάλουν έδρα στην πρώτη κατανομή, υστερούν στη δεύτερη, όπου πλεονέκτημα πλέον, αποκτούν οι μικρότεροι.

Έτσι, στην περίπτωση του Δήμου Μαραθώνα, αφού κανένας συνδυασμός δεν έβγαλε έδρα από την πρώτη κατανομή στις διεδρικές περιφέρειες Βαρνάβα και Γραμματικού, ξεκινώντας η δεύτερη κατανομή, την πρώτη έδρα του Βαρνάβα την παίρνει ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση», ακολουθεί ο συνδυασμός «Νέοι Ορίζοντες» που παίρνει την πρώτη έδρα στο Γραμματικό, με τον αμέσως από πάνω σε δύναμη συνδυασμό «Βήμα στο Μέλλον» να παίρνει από μία έδρα στις δύο αυτές περιφέρειες, χωρίς να περισσεύει άλλη έδρα για τους δύο ισχυρότερους συνδυασμούς «Πορεία Πράξης» και «Συμμαχία», που συγκεντρώνουν όλες τις έδρες τους μόνο σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα.

Ως γνωστόν, η Νέα Μάκρη βγάζει 16 έδρες και ο Μαραθώνας 13.

Στην περίπτωση, όμως, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με τη Ραφήνα να βγάζει 17 έδρες και το Πικέρμι 10, δεν παρατηρούνται παρόμοια «περίεργα» στην κατανομή εδρών ανά περιφέρεια. Κι αυτό συμβαίνει γιατί στον Δήμο αυτόν υπάρχουν μόνο δύο και σχετικά μεγάλες περιφέρειες. Έτσι εδώ βλέπουμε ότι όλες οι παρατάξεις παίρνουν τουλάχιστον μία έδρα και στη Ραφήνα και στο Πικέρμι, πλην της τελευταίας σε δύναμη ψήφων που, έτσι κι αλλιώς, δικαιούται μόνο μια συνολικά.

Άρθρο 30. Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Αν υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.
Αν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά.

Περιμένοντας το Πρωτοδικείο

Θεωρούμε αναγκαίο εδώ να σημειώσουμε ότι οι επίσημες καταστάσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων που αφορούν στις ψήφους που πήρε κάθε Δημοτική παράταξη σε κάθε περιφέρεια, τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τη σταυροδοσία τους, αποστέλλονται από το Πρωτοδικείο προς τους Δήμους περίπου δύο μήνες μετά τις εκλογές, ένα διάστημα που πιθανόν να αυξηθεί, αν υπολογίσει κανείς και τον φόρτο εργασίας των Πρωτοδικείων λόγω των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου.

Τα αποτελέσματα, όμως, αυτά, που σημειωτέον θεωρούνται οριστικά, είναι δυνατόν να διαφέρουν έστω και ελάχιστα, ίσως και για μονοψήφιο αριθμό ψήφων ή σταυρών, από αυτά που ανακοίνωσαν αρχικά το Υπουργείο και οι Δήμοι, πράγμα που έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά στο παρελθόν. Κάτι τέτοιο, όμως, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι δυνατόν να φέρει, ειδικά σε οριακές διαφορές, μικρές ανατροπές στην κατανομή των εδρών των συνδυασμών ανά περιφέρεια, αλλά και ανακατατάξεις στη σειρά προτίμησης μεταξύ υποψήφιων συμβούλων.

Αναφέρουμε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα οριακών περιπτώσεων, όπου δημοτική παράταξη για μία διαφορά μόνο δύο ψήφων καταλαμβάνει έδρα στο Γραμματικό αντί στον Μαραθώνα, δημιουργώντας παράλληλα τις λεγόμενες «καραμπόλες» στην κατανομή, καθώς επίσης και δυο περιπτώσεις ισοψηφίας, στην τελευταία μάλιστα εκλόγιμη θέση, μεταξύ υποψήφιων συμβούλων για το Δημοτικό Συμβούλιο και το Τοπικό Νέας Μάκρης.

Για να ελεγχθούν, όμως, τέτοιου είδους λάθη από κάθε ενδιαφερόμενο, χρειάζεται νομική συμπαράσταση από δικηγόρο, ώστε να καταμετρηθούν ξανά τα ψηφοδέλτια ή οι σταυροί προτίμησης και ένσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με τις αποφάσεις του να εκδίδονται περίπου μετά από ένα εξάμηνο.