Ζητείται κύρια για βοήθεια ηλικιωμένου σε σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα Λέβη 6907288528.