ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρακαλούνται οι συγγενείς που διατηρούν μνήματα στα κοιμητήρια, που ανήκουν στην Δ.Ε. Μαραθώνα (Άνω Σουλίου, Καλεντζίου και Αγ. Αθανασίου), να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα (μέχρι και της 13 Δεκεμβρίου 2019), επί της οδού Οινόης 6, στην Υπηρεσία Κοιμητηρίων, 1ος όροφος, γραφείο 8, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ. για την παροχή πληροφοριών και την καταγραφή των μνημάτων, που υπάρχουν στα ανωτέρω κοιμητήρια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ