Από τη στιγμή που το Υπουργείο Εσωτερικών τούς έδωσε τη δυνατότητα, όχι μόνο δεν την άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτη, αλλά την αξιοποίησαν στο έπακρο. Ο λόγος για τους Δημάρχους Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου, κκ. Στέργιο Τσίρκα και Ευάγγελο Μπουρνούς, οι οποίοι εύλογα αποφάσισαν να κάνουν χρήση της νέας ρύθμισης που προβλέπει τον ορισμό ακόμα δύο Αντιδημάρχων που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Θυμίζουμε ότι μέχρι πρόσφατα ο αριθμός των Αντιδημάρχων σε κάθε Δήμο οριζόταν με πληθυσμιακά κριτήρια και για τους Δήμους Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου προβλέπονταν πέντε θέσεις.

Πλέον, με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στο τέλος του έτους, δόθηκε η δυνατότητα στους Δημάρχους να ορίσουν έναν επιπλέον αριθμό Αντιδημάρχων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού που προκύπτει από πληθυσμιακά κριτήρια στρογγυλοποιημένος προς τα πάνω. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση οι νέοι Αντιδήμαρχοι θα υπηρετούν τιμητικά και δε θα δικαιούνται οικονομικές απολαβές.

Πρόκειται για μέτρο που θεσπίστηκε από τη νέα Κυβέρνηση με σκοπό να κάνει το έργο των Δημάρχων πιο εύκολο και να «εξομαλύνει» σε κάποιο βαθμό τις δυσκολίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της απλής αναλογικής.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μαραθώνα

Ο κ. Στέργιος Τσίρκας προχώρησε στον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων κκ. Δημήτρη Μακρή και Γιώργου Ζορμπά.

Ο κ. Δημήτρης Μακρής αναλαμβάνει:
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων.
 • Τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων & συναφών εκτελεστών πράξεων.
 • Τη σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.

Ο κ. Γιώργος Ζορμπάς θα είναι υπεύθυνος του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Ο κ. Μπουρνούς όρισε άμισθους Αντιδημάρχους τους Δημοτικούς Συμβούλους κκ. Χρήστο Τσεμπέρη (Επικοινωνίας και Τύπου) και Παύλο Ιωάννη Μπατάλη (Ανάπτυξης και Υποδομών).

Ο κ. Τσεμπέρης θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ.), καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
 • Διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 • Επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου.
Ο κ. Μπατάλης αναλαμβάνει:
 • Την ευθύνη υποβολής σχεδίου δράσης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ανάπτυξη νέων συγκοινωνιακών υποδομών, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Την ευθύνη σύνταξης εισηγητικού πλαισίου για την ένταξη στον σχεδιασμό της ανάπτυξης δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.
 • Την προετοιμασία και παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών υλοποίησης της ανάπτυξης του συνόλου του δικτύου νέων υποδομών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου.